Ordinul 163 din 2007

29 Mar 2007 Numar/data: Ordin nr.163 din 28 februarie 2007. Emitent: Ministerul Administraţiei şi Internelor. Cu functie: de abrogare. În vigoare: intră în 

Ordinul nr. 1301/2007 pentru aprobarea Normelor privind ...

21 feb. 2014 O. M.A.I. 163 din_2007 - Norme generale aparare impotriva incendiilor. 1. ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor 

ORDIN 163 /2007  ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor EMITENT: MINISTERUL  29 Mar 2007 Numar/data: Ordin nr.163 din 28 februarie 2007. Emitent: Ministerul Administraţiei şi Internelor. Cu functie: de abrogare. În vigoare: intră în  27 Iul 2010 incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/ 2007, şi ale reglementărilor tehnice din domeniul apărării  13 Nov 2019 OMAI 163/2007 - pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor. Download [fisier pdf]. ORDIN Nr. 712*) din 23 iunie  2 Dec 2007 privind Normele generale de aparare impotriva incendiiloraprobate prin Ordinul 163/28.02.2007. 1) Ordinul 163/28.02.2007 abroga DGPSI 001  163/2007. Instruirea personalului. Conform Ordin MAI 712/2005 aparare impotriva incendiilor emise de MAI cu Ordinul nr. 163/2007. Serviciu privat pentru  

28 feb. 2007 ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apãrare impotriva incendiilor. EMITENT: MINISTERUL  ORDIN 163 /2007  ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor EMITENT: MINISTERUL  29 Mar 2007 Numar/data: Ordin nr.163 din 28 februarie 2007. Emitent: Ministerul Administraţiei şi Internelor. Cu functie: de abrogare. În vigoare: intră în  27 Iul 2010 incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 163/ 2007, şi ale reglementărilor tehnice din domeniul apărării  13 Nov 2019 OMAI 163/2007 - pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor. Download [fisier pdf]. ORDIN Nr. 712*) din 23 iunie 

Legea 163/2011 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007. Lege nr. 163/2011 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 519 din 22 iulie 2011 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. ORDIN nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea ... ORDIN nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu În temeiul art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006 , cu … Ministerul Justiţiei nr. din mai 2015 Ministru Vladimir ... prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 163 din 23 martie 2015 REGULAMENT cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei de director și director adjunct în instituţiile de învăţămînt general I. Dispoziţii generale 1. Regulamentul cu privire la … ORDIN Nr. 1969 din 9 noiembrie 2007 patrimonial 1 ORDIN Nr. 1969 din 9 noiembrie 2007 privind aprobarea reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial . Text în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2011

Ordin 59/2014 privind modificarea Ordinului 74/2013 pentru aprobarea Procedurii privind punerea sub tensiune pentru perioada de probe si certificarea conformitatii tehnice a centralelor electrice eoliene si si abrogarea alin. (4) al art. 25 din Ordinul 30/2013 + Anexa Data: 01.07.2014 MO 521/14.08.2014 Abroga Ordinul 94/2013 Download

29 Mar 2016 e) prevederile art.12, art.152 din Ordinul nr.163/2007 al ministrului 163/2007- Norme generale de apArare impotriva incendiilor §i are ca  163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul MAI nr. 712/2005 pentru  Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor. Dispoziţii generale. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de  163/2007 privind aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor 164/2007 pentru aprobarea regulamentului de acordare a brevetului de  1 Nov 2012 ORDIN Nr. 163 din 24 octombrie 2012 pentru aprobarea Metodologiei privind prelungirea autorizării de funcţionare şi modificarea termenelor 


OMEF 1969/2007 - Reglementarile contabile pentru ...

Ordin 163/2007 – ISU AUTORIZARI ROMANIA

Aug 10, 2011 · ORDIN 163 10/08/2011 - Portal Legislativ. Portal Legislativ. ORDIN nr. 163 din 10 august 2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naționale eliberate de autoritățile competente ale altor state cu din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Administrației și

Leave a Reply